Akut skadesbehandling af den forstuvede ankel

Læs her hvis skaden lige er sket. Akut skadesbehandling som udføres i de første minutter efter en ankelsskade er alt afgørende for at undgå et langt efterfølgende genoptræningsforløb.

En tommelfingerregel siger at ved korrekt behandling kan en skadesperiode forkortes med 2/3, hvorimod forkert behandling kan forlænge en skadesperiode x3.

I punktform: Sådan udføres akut skadesbehandling af den forstuvede ankel:

   • Ro – Stop aktiviteten! Aflast foden 100%
   • Is – Nedkøling/kuldebehandling – Anbring en Ispose på det skadede område. Isen må ikke anbringes direkte på huden – Isen skal være på 10 – 30 minutter.
   • Compression – Anlæg et kompressionsbind

   • Elevation – Hæv foden over hjertehøjde for at undgå yderligere hævelse af foden
   • Mobilisering – Det anbefales at foden bevæges og anvendes normalt så snart at smerten har fortaget sig.

Hvorfor RICEM i den akutte fase?

RICEM akut skadesbehandling af forstuvet ankel

Når kroppen udsættes for et traume betegnes den opståede skade som akut de næste 48 timer. I disse 48 timer er der risiko for at blødningen fra skaden spredes ud i det omkringliggende væv. Det er denne proces vi vil undgå da den forårsager hævelse omkring leddet og derved forlænger den efterfølgende genoptræningsperioden.

Ved traumer, uanset størrelse, frigiver de skadede celler i det pågældende område histamin. Når dette stof frigives sker der en udvidelse af blodårene i området. Som en konsekvens af dette bliver årene og vævet mere gennemtrængelige, hvorved forsvarssubstanser så som hvide blodlegemer (kroppens forsvarsceller) og plasma (som får blod til at størkne), kan trænge ud gennem blodårerne og ind i det skadede vævsområde – inflammationsprocessen.

Inflammationsprocessen er designet til at hjælpe kroppen med at heles, men problemet opstår i at kroppen ofte reagere kraftigere end nødvendigt . For at forstå dette, er det nødvendigt at kigge på symptomerne for inflammation:

Inflammationstegn

 

         Rødme
         Varme
         Smerte
         Hævelse
         Nedsat funktion

 

 

 

Rødmen og varmen er et udtryk for den øgede blodtilførsel til det skadede område. Hævelsen samt den nedsatte funktion bunder i den øgede væskemængde der er blevet tilført det skadede område. Det skyldes den førnævnte gennemtrængelighed af årene.

Ud fra kroppens “synspunkt” er smerterne, hævelsen og dermed også den nedsatte funktion ganske smart, i og med at det hæmmer den skadede person i at bruge området – Kroppen har fred og ro til at få området repareret. Denne passive tilgang er dog langt fra foretrække, da leddet bliver stift og musklerne omkring leddet bliver slappe.

For at forkorte skadesperioden er vi altså interesseret i at ophæve den nedsatte funktion så hurtigt som muligt, hvilket kan gøres ved at begrænse inflammationen i det skadede område og det er her førstehjælpen kommer ind i billedet.


Førstehjælpens opgave ved akutte skader er at:
Standse en evt. blødning i det skadede væv –> dæmpe inflammation -> mindske hævelsen –> mindske smerter –> afkorte den immobile fase = afkorte genoptræningsforløbet.

En tommelfingerregel siger at ved korrekt behandling kan en skadesperiode forkortes med 2/3, hvorimod forkert behandling kan forlænge en skadesperiode x3.

Akut skadesbehandling består af:

R – Rest (eller på dansk – Ro):
Under R, standser vi ulykken – stopper med den smertegivende aktivitet. Ofte går førstehjælpen allerede galt her, da den pågældende skade ofte undervurderes. Som før nævnt sker der ved traumer en tilstrømning af væske til det pågældende område, og denne mængde er vi interesseret i at minimerer for at fremskynde helingsprocessen mest muligt. Ved hvile passerer der i løbet af et et minut, ca 5 liter blod i blodårerne omkring det skadede område, ved stor aktivitet, så som sport, kan der passerer op til 22 liter blod i minuttet. Jo mere blod der passerer området jo større mængder væske kan passerer ud i området omkring skaden. Altså er det meget vigtigt at standse aktiviteten og holde det skadede område i Ro.

I – Ice (eller på dansk – Is):
Under kategorien is går alt der ligges lokalt på huden med en temperatur på under 20 grader. Fx. Frosne ærter, koldt vand, is-poser m.m.. Er det man har valgt at bruge som “is” under -2 grader skal det isoleres fra huden for at undgå frostskader. (Engangs isposer som er det mest gængse ligger gerne omkring +5 grader og skal derfor ikke isoleres fra huden).

C – Compression (kompression)
Kompression er endnu en måde at begrænse mængden af tilstrømmende væske til det skadede område. Til kompressionen bruges en elastisk forbinding, der anlægges med et tryk på 45 mm/hg. Man bør altid være opmærksom på om forbindingen er lagt for stram og derved afskærer blodtilførslen til området!

E – Elevation
Her udnyttes tyngdekraften, til at gøre det svære for blodet at nå op til den skadede del af kroppen. Udover dette har det effekt på tilbageløbet af blod m.m. Rent praktisk gøres det ved at hæve det skadede sted over hjertehøjde.

M – Mobilisation
M, er kun relevant ved skader i led, da det ved bløddelsskader kun øger blodtilførslen til disse. Mobilisering er skal foretages i det omfang hvor den er smertefri og udføres i det intervaller hvor der ikke er anlagt is.

For at få den fulde effekt af R.I.C.E.M skal behandlingen udføres behandlingen 4-6 gange i døgnet, i de 48 timer efter skaden.

Forstuvet-ankel.dk